plannja ladda ner-1920

CE-merking

Fra 1. juli 2013 skal alle byggeprodukter som faller inn under harmoniserte standarder være CE-merket og kunne vise til en prestasjonsdeklerasjon for å kunne selges i EØS-området. Plannjas produkter oppfyller alle satte krav til harmoniserte standarder.

 

Prestasjonsdeklarasjoner

Arkiv: Prestasjonsdeklarasjoner, produkter produserte før 2020.