plannja-academy2017-h

Plannjas komplette tak

Plannja er en totalleverandør -
og kan levere platetak, beslag, undertak, festemidler, takrenneløsninger og taksikring.

På disse sidene har vi samlet informasjon om våre produkter, verktøy og tjenester for deg som er forhandler av Plannja. Du kan også laste ned dokumenter med nyttig informasjon om Plannjas produkter, monteringsanvisninger, tekniske beskrivelser, garantier, programvarer og mer.

plannja-trend-NO-h

Forhandlerens sjekkliste før forespørsel

Plannja er svaret for kunden som ønsker et nytt tak, både i form av rehabilitering og nybygg.

Det er et par ting man gjør lurt i å dobbeltsjekke før man sender inn en forespørsel til tilbudskontoret vårt - noen huskeregler som kan redusere feilmarginer og sørge for færre reklamasjoner. Nedenfor har vi listet opp et par punkter det er godt å vite om når man jobber med Plannja.

Målsatte tegninger

 • Minimumskrav før en prisforespørsel er å vite størrelsen på taket = areal.
 • Det aksepteres ingen reklamasjoner som følge av ukorrekte mål.

Takfall

 • Noen profiler har krav om minimumshelling.

Eksakte mål fra møne til takfot

 • En vanlig feilkilde. 
 • Ved bestilling er dette et krav.
 • Bredde på møne og takfot, samt lengde på vindski er viktig for å kunne gi en totalpris.
 • Om kunde samtidig ønsker tilbud på takrenner, kroker og nedløp må disse målene taes med.
Når man har alle mål, kan man ved hjelp av prislisten presentere kunden med et enkelt overslag, eventuelt at forespørsene sendes til tilbud@plannja.no

 

Varemottak

 • Ved levering skal forsendelsen kontrolleres opp mot fraktseddel.
 • Gjør en visuell vurdering i forhold til transportskader, om man ser tegn til skade må dette avmerkes på fraktseddel. 
 • Frist for å reklamere på transport er 7 dager.
 • Vær oppmersom på at varer uten emballering ikke skal stå for lenge ute.
  Om de ikke skal brukes i nær fremtid, må produktene lagres innendørs.
  Eventuelt må de lagres med helling og tildekket, jamfør Plannjas monteringsanvisninger.