plannja ladda ner-1920

Miljø og kvalitet

 

Prima jernmalm, en anelse kull og opp til en tredjedel gjenvunnet stål. Det er grunnoppskriften på Plannjas stålplater. Stålet valses til tynne plater og formes i forskjellige uttrykk for å beskytte og dekorere tak og fasader. En mannsalder senere kan platen demonteres og gjenvinnes opp til 100 %. I hjertet av Plannjas miljøarbeid ligger tynnplatenes kretsløp. I tillegg har vi blant annet begynt å erstatte tradisjonelle belegg med mer miljøtilpassede belegg som baserer seg på rapsolje. Vi jobber kontinuerlig med smartere transport og prøver, så langt det er mulig, å produsere et gitt produkt i det landet som det selges mest. Vi kaller det Nærprodusert fra Plannja. En tilnærmingsmetode nær kundene våre, med blikket rettet mot miljø og design.

Alle deler av Plannjas virksomhet drives ressurseffektivt med optimal utnyttelse av råvarer, energi og andre naturressurser. Plannja er miljøsertifisert i henhold til ISO 14001, og innad i selskapet skjer det en fortløpende forbedring av produktenes miljøegenskaper sett fra et livssyklusperspektiv.

Miljøhåndteringen kjennetegnes av blant annet teknisk-økonomiske produksjonsprosesser, målbare miljømål og løpende kontroller som oppfyller de krav og vilkår som samfunnet stiller. Der det er mulig, er miljøarbeidet tilpasset internasjonale avtaler og de overordnede prinsippene i bransjen.