plannja ladda ner-1920

Programvarer

Plannja Strong dimensjoneringsprogram for Windows

Plannja Strong er et program for dimensjonering av Plannjas plateprofiler til tak og vegg iht. gjeldende Euro-koder. Programmet er fleksibelt og håndterer alle normalt forekommende laster, slik som varierende spennvidder og ulike skjøtemåter.

Plannja Combideck dimensjoneringsprogram for Windows

Programmet spesifiserer armering i bjelkelagsfelt og innerstöd med hensyn til angitte laster. Annen nødvendig armering for sprekkdannelse, klemming, kantarmering eller total stabilisering angis ikke. Programmet er fleksibelt og håndterer alle normalt forekommende laster, slik som varierende spennvidder. Ny versjon, nå tilpasset Euro-kode 2013-01-01

 

 

Combideck 7.10

msi, 2,1 MB

Strong 6.60

msi, 2,4 MB