plannja-camp2018-anticon-coverall

Undertak for et trygt resultat

Plannja Anticon Coverall

Undertaket sørger for å holde takkonstruksjonen og loftsrommet tørt selv om det skulle trenge inn regn- eller smeltevann under takbelegget.

Det tar også hånd om kondensvann, som kan dannes under platetak når det er store temperaturforskjeller mellom luften ovenfor takbelegget og den som finnes under. Plannja Anticon Coverall har den nyeste teknologien for høytpresterende underlagstekking. Et kombinasjonsprodukt, som kan brukes både som underlagstekking direkte på plant underlag, f.eks. på rupanel, og som undertak direkte på takstolene.

Plannja Takbrosjyre

pdf, 10,0 MB

plannja-anticon-coverall-produkt-adj-s