plannja ladda ner-1920

ARKIV: CE-merking

Fra 1. juli 2013 skal alle byggprodukter som faller inn under harmoniserte standarder være CE-merket og kunne vise til en prestasjonsdeklarasjon for å kunne selges i EØS-området. Plannjas produkter oppfyller alle satte krav til harmoniserte standarder.

Nedenfor finner du prestasjonsdeklarasjoner for Plannjas produkter produsert før 2019.