Fungerende takrenner - en billig forsikring mot regnet

Det lønner seg å se over takrennesystemet ditt en gang i blant. Små mengder regn kan nemlig også føre til problemer på huset dersom du ikke passer på.

Det er vanskelig å forestille seg hvilke enorme menger vann som kan komme fra en liten regnskur. En tommelregel er at en millimeter regn på en time gir en liter vann per kvadratmeter. Det betyr at en skur med 50 mm regn gir hele 5000 liter vann dersom taket er 100 kvadratmeter. 

Det kreves et robust takrennesystem for å ta hånd om store vannmengder. 

Hvis alt fungerer som det skal, så renner vannet ned fra taket gjennom takrennesystemet. Men om det blir stopp i systemet, så skal man passe på. Da risikerer man å bli utsatt for vann- og fuktskader.

Få bedre kontroll på takrennesystemet ditt
Her er noen enkle tips og råd for å holde takrennesystemet i orden:

1. Rens takrennene en gang i blant. Løv og kvister kan tette rørene. 
2. Sjekk fallet på rennene – fallet skal helst være mellom 5 og 7mm/m.
3. Se i nedløpsrørene – kvister og løv kan føre til stopp her. 
4. Hold rensetrakten fri. 
5. Gå over taket med kost – mose og alger kan stoppe opp regnet og i verste fall havne i takrennene.