Plannja standard takrennesystem

Vårt mest populære takrennesystem. Du får et system med høy kvalitet og lang levetid. Finnes i et bredt utvalgt av farger og i ulike materialer som du enkelt kan matche til hjemmet ditt.

Velg blant våre produkter

Produktnavn Beskrivelse

Bend 60° 215

Et bend fungerer som forbindelse mellom nedløpskummen og nedløpsrøret, ofte sammen med et mellomstykke.

Bend 70° 216

Et bend fungerer som forbindelse mellom nedløpskummen og nedløpsrøret, ofte sammen med et mellomstykke.

Brønnkrave 227 Dim 100, 110, 120 mm

Monteres på nedløpsrøret for å lede vannet ned i kum eller markavløp. Bør kompletteres med renstrakt eller en selvrensende løvsil. Passer rørdimensjonene 100, 110 og 120 mm.

Brønnkrave 227 Dim 75, 90 mm

Monteres på nedløpsrøret for å lede vannet ned i kum eller markavløp. Bør kompletteres med renstrakt eller en selvrensende løvsil. Passer rørdimensjonene 75 og 90 mm.

Combigavl 114

Combigavlen brukes i høyre og venstre side av takrennen for å lukke takrennen i enden.

Dagvannsil 450

Dagvannsil monteres direkte i avløpsrøret for å forhindre at det tettes.

Deksel mot overkast, innvendig 116

Deksel mot overkast forhindrer vannet å renne over takrennens kant i innvendige hjørner. Fås også i rak versjon.

Deksel mot overkast, rett 117

Deksel mot overkast forhindrer vannet å renne over takrennens kant, men sikrer at det styres ned i røret. Finnes også for innvendige hjørner.

Distansekloss 464

Distanseklossen anvendes til Kombikrok, kort, 162. Monteres mellom krok og forkantbord, for lufting ved takfot.

Fellbart utkast 241

Om du vil samle opp regnvannet, kan du montere et fellbart utkast på nedløpsrøret som du kan slutte en slange til, så vannet kan ledes ut til for eksempel en beholder eller et drivhus.

Grenrør 70° 245

Grenrør anvendes ved drenering av flere tak via samme nedløpsrør.

Hurtigkrok, kort 168

En automatisk låsemekanisme sikrer enkel og og rask montering av rennekroken.

Hurtigkrok, lang 166

En automatisk låsemekanisme sikrer enkel og og rask montering av rennekroken.

Hurtigkrok, mellom 167

En automatisk låsemekanisme sikrer enkel og og rask montering av rennekroken.

Kile til klammer 201

Kile til klammer.

Klammer murvegg med kile 233

Klammer for murvegg med kile brukes for å feste nedløpsrør til fasaden.

Klammer trevegg med kile 232

Klammer for trevegg med kile for å feste nedløpsrøret til fasaden.

Kombikrok, kort 162

Rennekrok med overligger fungerer som ytterligere forsterkning av kroken. Takrennen låses fast i rennekroken.

Kombikrok, lang 163

Rennekrok med overligger for ytterligere forsterkning av rennekroken. Overligger selges separat.

Krokbøyningsverktøy 480

Krokbøyningsverktøy for bruk på takrennesystem.

Låsklammer til murvegg 222

Plannja har tatt frem et rørklammer som forenkler og sikrer montering av nedløpsrør på tre- og steinvegger.

Låsklammer til trevegg 223

Plannja har tatt frem et rørklammer som forenkler og sikrer montering av nedløpsrør på tre- og steinvegger.

Luftekrok, kombi kort 175

Luftekrok for montering på takfotspanelet.

Mellomstykke 219

Mellomstykke brukes for forlengelse av nedløpsrør.

Muffe til rensetrakt 457

Muffen anvendes for å redusere nedløpsrørets størrelse. Muffe og rensetrakt brukes sammen for rensing før drenering.

Nedløpskum 100 mm, 111

Nedløpskummen monteres på takrennen for å lede vannet ned i nedløpsrøret.

Nedløpskum 125 mm, 112

Nedløpskummen monteres på takrennen for å lede vannet ned i nedløpsrøret.

Nedløpskum 150 mm, 113

Nedløpskummen monteres på takrenden for å lede vannet ned i nedløpsrøret.

Nedløpsrør 220

Nedløpsrør for å lede vannet ned fra taket.

Overligger, Kombi 465

Overligger kombi passer til rennekrok 162 og 163.

Rennekrok 27° 110

Denne rennekroken tilpasset takfot med 27° vinkel.

Rennekrok kort 108

En mellomlang standard rennekrok med lengde 70 mm.

Rennekrok, lang 106

En standard rennekrok med lengde 210 mm.

Rennekrok, mellom 107

En mellomlang standard rennekrok med lengde 160 mm.

Renneskjøt 142

Renneskjøten brukes til å skjøte flere lengder takrenner sammen.

Rennevinkel, innvending 135° 102-9

Plannjas innvendige rennevinkler er tilgjengelige med 90° og 135° vinkel.

Rennevinkel, innvending 90° 102

Rennevinkel innvendig som er 90°. Rennevinkelen brukes for å lede vannet til en annen renne. Rennevinkler med andre vinkler går å spesialbestille.

Rennevinkel, utvendig 135° 103-9

Plannjas utvendige rennevinkler kommer både med 90° og 135° vinkel.

Rennevinkel, utvendig 90° 103

Standard innvending og utvendig takrennevinkler er 90° og 135°.

Rensetrakt 456

Rensetrakten monteres mellom nedløpsrør og drenering, for å forhindre løv og skitt i dreneringen.

Rensetrakt Løvsil 458

Den selvrensende løvsilen skiller ut blader og lar vannet passere videre ned i vannoppsamleren.

Skjøterør til rensetrakt 228

Påskjøtningsrør mellom løvsil eller rensetrakt og drenering.

Skjøtestykke til nedløpsrør 221

Skjøtestykket brukes til skjøte sammen to nedløpsrør. Kommer i dimensjonene 75, 90 og 100 mm.

Skruestift til murvegg 426

Brukes på Låsklammer ved innfesting til mur- eller steinvegg.

Sokkelkne 266

Et sokkelkne anvendes når man skal føre nedløpet ut over en sokkelkant og ned i for eksempel en brønn.

Spikerstift til murvegg 427

Brukes på Låsklammer ved innfesting til mur- eller steinvegg.

Stagbånd 430

Stagbåndet støtter opp takrennen for større belastning på utsatte steder.

Stillbar rennekrok 190

Det er en stilren og solid alt-i-ett-krok, hvor beslag og krok inngår. Passer til åtte ulike takfotvinkler 0-45°.

Støttepinne for rennevinkel 462

Støttepinnen brukes som forsterkning til rennevinkler.

Takrenne 101

Plannja Standard takrennesystem passer like godt på kommersielle bygg som på eneboliger og fritidshus.

Unigavl 115

Unigavlen brukes i høyre og venstre side av takrennen for å lukke takrennen i enden.

Utkast 226

Utkast monteres når nedløpsrøret ikke er tilsluttet avløpsnettet.

Utkastrenne, fellbart 451

Leder regnvann bort fra nedløpsrør og grunnmur.

Vandalrør med løvsil 472

Vandalrør med innebygget løvsil 350472. Kommer i lengdene 850 og 2000 mm i samtlige av Plannjas farger for takrennesystem.

Vandalrør med løvsil øverst, 2 m 474

Vandalrør med innebygget løvsil øverst. Kommer i lengde 2000 mm i samtlige av Plannjas takrennefarger.

Vandalrør med utkast 473

Vandalrør med utkast. Kommer i lengde 2000 mm i samtlige av Plannjas takrennefarger.

Vandalrør uten utkast 475

Vandalrør kommer i lengde 2000 mm i samtlige av Plannjas takrennefarger.