Tilbehør

Produktnavn Beskrivelse

Nedre hatt (Papptak)

Nedre hatt til avløpslufting og luftehatt for ventilasjon for papptak.