Øvrige profiler

Plannjas brede sortiment av tak- og fasadeprofiler i både stål og aluminium gir store valgmuligheter av farge, form og egenskaper. Profilsortimentet og fasadekassettene fungerer utmerket som heldekkende veggmaterialer, eller kan brukes for å løfte fram estetiske verdier i kombinasjon med stein, tre, glass, murpuss og betong. Plannja profiler og kassetter er anvendelige materialer for varige og vakre tak og fasader.

Velg blant våre øvrige profiler

Produktnavn Beskrivelse

Plannja CD45

Plannja Combideck er enkel å legge og reduserer tiden for formsetting. Profilene er selvbærende opptil 2,4 meters spennvidde, noe som reduserer behovet for stempling.

Plannja 35

Plannja 35 er mest anvendt som fasadeprofil på økonomibygg, lager, småindustri og lignende.

Plannja 19R

Plannja 19R med rille er en av Plannjas bredeste fasadeprofiler og gir dermed en optimal utnyttelse av stålet.

T130M

En selvbærende takprofil med mikroprofilert topp- og bunn flens. Med mulighet til å bruke høyfast stål, blir T130M et svært sterkt alternativ.

Plannja 70

Vår laveste bærende takprofil og anvendes hovedsaklig til små bygg. Spennvidde opp til 4,8 meter.

Plannja 45/45R

Plannja 45 finnes i tre ulike varianter, 45, 45R og 45F, og anvendes som tak- og fasadeprofil.