CE-merkinger

Fra 1. juli 2013 skal alle byggprodukter som faller inn under harmoniserte standarder være CE-merket og kunne vise til en prestasjonsdeklerasjon for å kunne selges i EØS-området. Plannjas produkter oppfyller alle satte krav til harmoniserte standarder.

Prestasjonsdeklarasjoner

Komponentspesifikasjoner