Plannja Formatplate HHF 1200

Formatplater brukes til beslag og andre tynnplatedetaljer.

Plannjas formatplater kommer i nesten samtlige farger og materialer som inngår i produktsortimentet vårt.

Ubehandlet

Hard Coat 50

Hard Coat 25

Stål
Lengde (mm) 2000
Min. lengde 1000
Maks lengde 4200