Plannja Proof

Plannja Proof

Medlemskapet i Plannja Proof gir gjensidig nytte for alle som jobber med tynnplater. Det koster ingenting å delta og det byr på fordeler og felleskap med andre i toppskiktet av blikkenslageryrket. Hele grunntanken er at Plannja Proof skal premiere deg som blikkenslager og i forlengelsen fremme samarbeidet oss imellom.

Dine fordeler

Du får nyhetene først: Produktnyheter og produktutviklingstanker deler vi først med våre Proof-medlemmer. Du er velkommen til å være en del av testpanelene våre om det er ønskelig.

Fordypning i faget: Det finnes alltid ny interessant informasjon når det gjelder for eksempel materialer, belegg, teknikk, energi og estetikk som vi ønsker å presentere på partnertreffene våre. Har du ønske om hva din bedrift trenger fordypning i, gi oss beskjed!

Eksponering mot nye kunder: Din bedrift får eksponering mot nye kunder via Plannjas hjemmeside. På samme måte kan du skilte med at din bedrift er en sertifisert Plannja Partner gjennom Proof.

Øvrig

For å bli sertifisert Plannja Partner, må du delta på et Proof- treff. 
(For mer informasjon om tid og sted, kontakter vi personen som meldte bedriften på.) 
Sertifikatet er gyldig i 3 år og fornyes ved deltakelse på et nytt Proof-treff.

Medlemmer av Plannja Proof 

- Må ved bruk av våre produkter følge gjeldende bruksanvisninger,
f.eks. Plannjas Monteringsanvisning.

- Må overholde gjeldende lover og forskrifter.

- Må være momsregistrert.

- Må tydelig vise at de er en selvstendig utførende part i møte med kunden i alt fra markedsføring og annen kommunikasjon med oppdragsgiver.


Plannja forbeholder seg retten å velge ut hvilke bedrifter som kan delta på Plannja Proof.
Plannja forbeholder seg retten til å si opp en partneravtale gjennom lojalitetsprogrammet.

For spørsmål kontakt oss på 23 28 85 00 eller oslo@plannja.no

Registrer bedriften din her

(gjøres av signaturberettiget)