Skarprørsvinkel 70° 293

Skarprørsvinkelen monteres på nedløpskummen, alternativt mellom mellomstykket og nedløpsrøret.

Standarddimensjonene i Norge er 125/75 og 150/90, målene blir da henholdsvis D nom=75/90, D mm=80/93 og L mm=100/82

Ubehandlet

Hard Coat 25 Glossy TAV

Stål Kobber
Belegg Hard Coat 25 Glossy TAV|Ubehandlet Ubehandlet
Diameter D090 - 90 mm|D075 - 75 mm|D100 - 100 mm D075 - 75 mm|D090 - 90 mm|D100 - 100 mm
Dimensjoner D090 - 90 mm|D075 - 75 mm|D100 - 100 mm D075 - 75 mm|D090 - 90 mm|D100 - 100 mm