Plannja Square. I harmoni med huset.

Plannjas rektangulære takrennesystem er en spennende måte å gi huset et eget uttrykk på. Passer spesielt for å heve byggets estetiske uttrykk og skape spennende kontraster.

Velg blant våre produkter

Produktnavn Beskrivelse

Rektangulær rennekrok, kort 344

Den korte rektangulære rennekroken har en høyde på 126 mm.

Rektangulær takrenne 343

Den rektangulære takrennen kommer i dimensjon 125 i lengde 3 meter.

Rektangulær rennekrok, lang 345

Den lange rektangulære kroken har en høyde på 286 mm.

Rektangulær nedløpskum 346

Den rektangulære nedløpskummen leder vannet ned i et rundt nedløpsrør.

Rektangulær rennevinkel, innvendig 348

Rektangulær rennevinkel brukes når det forekommer knekk i takrenneforløpet.

Rektangulær rennevinkel, utvendig 349

Rennevinkler brukes om det forekommer knekk i takrenneforløpet.

Rektangulær rennegavl, høyre 353

Endebunnen brukes til å lukke takrennen i enden.

Rektangulær renneskjøt 350

Bruk en renneskjøt for å binde flere lengder takrenner sammen.

Rektangulær rennegavl, venstre 354

Endebunnen brukes til å lukke takrennen i enden.