Plannja Square. I harmoni med huset.

Plannjas rektangulære takrennesystem er en spennende måte å gi huset et eget uttrykk på. Passer spesielt for å heve byggets estetiske uttrykk og skape spennende kontraster.

Velg blant våre produkter

Produktnavn Beskrivelse

Rektangulær nedløpskum

Den rektangulære nedløpskummen leder vannet ned i et rundt nedløpsrør.

Rektangulær rennegavl, høyre

Endebunnen brukes til å lukke takrennen i enden.

Rektangulær rennegavl, venstre

Endebunnen brukes til å lukke takrennen i enden.

Rektangulær rennekrok, kort

Den korte rektangulære rennekroken har en høyde på 126 mm.

Rektangulær rennekrok, lang

Den lange rektangulære kroken har en høyde på 286 mm.

Rektangulær renneskjøt

Bruk en renneskjøt for å binde flere lengder takrenner sammen.

Rektangulær rennevinkel, innvendig

Rektangulær rennevinkel brukes når det forekommer knekk i takrenneforløpet.

Rektangulær rennevinkel, utvendig

Rennevinkler brukes om det forekommer knekk i takrenneforløpet.

Rektangulær takrenne

Den rektangulære takrennen kommer i dimensjon 125 i lengde 3 meter.