Slik måker du snø av taket!

Når snøen ligger hvit og vakker på bakken, kan det lønne seg å løfte blikket mot taket. Store mengder snø kan nemlig innebære store påkjenninger på husets takkonstruksjon. Slik måker du taket på en sikker måte.

Mye snø på bakken betyr ofte mye snø på taket. Da gjelder det å være oppmerksom. Belastningen av snø bli så stor at taket tar skade, og i tillegg kan vann trenge inn ved luftekanaler, takhetter og andre installasjoner. Faren for ras er dessuten overhengende.

Magnus Jodérus arbeider i Plannja. Han har merket at interessen for snøfangere har økt de siste årene, altså et rekkverk nederst på taket som fanger opp snøen før den raser ned.

– Det finnes en større bevissthet blant huseiere om at snøfangere er viktig. Snøfangere fungerer veldig bra fordi de forhindrer ukontrollerte ras. Men man må ikke glemme at man fortsatt må måke taket.

Når man skal sette opp en snøfanger, er det viktig at man ikke monterer den kun over inngangsdøren.

– Det er lett å sette den der man ikke vil ha snø i hodet. Men det blir ekstreme krefter som presser på snøfangeren også fra snøen omkring. Så monter en snøfanger over hele takbredden når du først holder på, ellers er det fare for at den ikke holder.

Hvis man begir seg opp på taket for å måke selv, er det en del ting som det er bra å tenke på for å unngå at man utsetter både seg selv og taket for unødige risikoer.

– En vanlig feil er at man måker hele veien ned til takbelegget. Men da er det lett for at man skader taket. Det beste er å la det ligge en desimeter snø som beskyttelse.

Det er dessuten bra å bruke ”ostehøvelprinsippet” når man måker.

– Mange måker alt på ett sted før de flytter seg til en annen del av taket. Men da kan taket bli skjevbelastet. Det er mye bedre å måke av et lag om gangen på hele taket. Bruke ostehøvelprinsippet, altså.

Takbeskyttelse handler også om den personlige sikkerheten. Man bør ha noe å sikre seg i når man begir seg opp på taket for å måke.

– Et mønerekkverk eller en takstige som man kan feste fallbeskyttelsen i, fungerer bra.

Det er mange faktorer som spiller inn når det gjelder å avgjøre om snøen er farlig eller ikke for taket ditt. Hvordan det blåser, hvordan huset står i forhold til andre hus, om snøen er varm eller kald. Alt påvirker, så det er bra å være oppmerksom.

– Hvis man er usikker, anbefaler jeg at man snakker med en ekspert, forhandlerne våre for eksempel, sier Magnus Jodérus.

Fem ting å tenke på:

- Bruk ostehøvelprinsippet når du måker
- La det ligge igjen en desimeter snø for å beskytte taket
- Monter snøfanger
- Bruk sikkerhetssele
- Snakk med en ekspert hvis du er usikker