Grønne tak - Del 3: Dyrking på taket

Grønne tak har en rekke fordeler. De reduserer luftforurensning og støy, de er gunstige for byens plante- og dyreliv, takene kan produsere energi ved hjelp av solpaneler og bygninger med grønne tak har bedre inneklima. Med planter på takene minsker også risikoen for oversvømmelser ved kraftig regn. I denne tredje og avsluttende artikkelserien om Grønne tak besøker Plannja tak der det vokser, uten at det knaker.

AUGUSTENBORGS BOTANISKE TAKHAGE

Men en botanisk hage på taket – det er vel ikke mulig? Jo, det er det. Verdens første i sitt slag ligger i Augustenborg, en bydel i Malmö fra 1940-tallet med spesielt fokus på bærekraft. Augustenborgs Botaniska Takträdgård ble innviet i 2001 og består totalt av 24 000 kvm, så er her det god plass til grønne ideer. Studiebesøkene avløser hverandre og hit kommer det forskere og byplanleggere fra hele verden for å få ideer og eksempler for fremtiden. 

Den botaniske hagen ligger på toppen av en kommunal teknikkbygning og akkurat som i andre botaniske hager finnes det rikelig med forklarende skilt med plantenavn på svensk og latin. Ofte er det robuste planter som gressløk og strandnellik, ulike typer mose og midtsommerblomster. Men her finnes også en annen type skilt som beskriver litt nærmere hva den botaniske hagen går ut på. Det kan f.eks. stå ”Tak B2 – ulike dreneringssjikt. Vegetasjonssjikt: mose og sedum 3 cm. Drenering: Grodan RM 2 cm. Vekt vannmettet: 50 kg/m2”. Dette er selve fundamentet i et av verdens største demonstrasjonsanlegg for grønne tak.

På drøyt tjue demonstrasjonsarealer vises det ulike produktløsninger og eksempler på dyrking i byen og urban biodiversitet. I prosjektet inngår også Scandinavian Green Roof Institute (SGRI), et kompetansesenter for grønne tak og vegger som tar imot studiebesøk, deltar i forskning og utviklingsprosjekter samt er konsulenter i bransjens markedsutvikling. SGRI eies av medlemmene i Scandinavian Green Roof Association.

Det virker også som det er en boom for grønne tak og de ses stadig oftere – på boligblokker, barnehager, idrettsanlegg og eneboliger. I storbyer som Paris, London og Tokyo har man innsett betydningen av å kompensere for grønne arealer som er blitt bebygd.

På det skandinaviske markedet har prefabrikkerte sedumtak med lavtvoksende og robuste sukkulenter dominert lenge. De har omtrent samme vekt som betongpanner og er derfor lette å legge uten ekstra forsterkning. Det er ikke noe galt med dem, men det finnes jo så mye mer man kan plante på et tak.

I den botaniske takhagen kan man blant mye annet studere eksempler som urter, planter og kjøkkenhage med dyrkningskasser for grønnsaker og blomster. Anlegget utvikles hele tiden for å dekke behovene for ny forskning.

Det utføres også spennende eksperimenter med integrerte solceller i grønne taksystemer. Solceller som produserer strøm, har nemlig vist seg å fungere bedre i svale miljøer og grønne tak hjelper til med å senke temperaturen i omgivelsene. Solenergi er absolutt en del av fremtiden– og i Plannja er fremtiden allerede her. 

grona-tak-ostergro-kopenhamn-3-700

NORDENS STØRSTE JORDBRUK PÅ TAK

En tidligere utstillingslokale for bil, et treningssenter, en spiraltrapp … Veien til ØsterGRO, Nordens største takjordbruk, er ikke helt opplagt. Men når man først er oppe på taket, finner man en makeløs kjøkkenhage med både grønnsaker og blomster, komposthaug og drivhus. Hønene pikker fredfullt blant beplantningene av squash, kornblomst og ringblomst. Det er vanskelig å tro at man er midt i byen.

Bak prosjektet står to landskapsarkitekter og en hagestudent. Hit har de lykkes med å få opp 110 tonn jord. Heldigvis har taket ekstra god bæreevne, for det har vært et utstillingslokale for biler tidligere. Avlingen på 600 kvadrat stelles av en forening og de dyrkende medlemmene får sin del av det som høstes. Men allmennheten er også velkommen. Mellom april og oktober forvandles takets drivhus til en populær restaurant og i ulike workshops og kurs kan man lære om økologisk jordbruk og hvordan man slynger honning. Siden starten i 2014 har takfarmen på Österbro i den nordlige delen av København raskt blitt et godt besøkt pustehull og en grønn plattform.