Produkter / Takrennesystem / Tradition / Tradition takrenner

Veggbeslagsmøne Modern/Trend

Tilslutning ved takmøne mot vegg.

Praktisk ferdig mønedetalj til montering i møne på eksempelvis gavltilsluttet garasje. Den forenkler monteringen og sikrer tettheten.
Farger
Teknisk data
Stål
Belegg Ubehandlet|GreenCoat Pro BT Matt|GreenCoat Mica BT;
Tykkelse (mm) 0,60;
Dokumentasjon