Produkter / Takrennesystem / Tradition / Tradition takrenner

Veggbeslagsmøne 150x150

Tilslutning ved takmøne mot vegg.

Praktisk ferdig mønedetalj til montering i møne på eksempelvis gavltilsluttet garasje. Den forenkler monteringen og sikrer tettheten.
Farger
Teknisk data
Stål
Belegg Ubehandlet|GreenCoat Pro BT Glossy|GreenCoat Pro BT Matt;
Tykkelse (mm) 0,60;
Dokumentasjon