Produkter / Takrennesystem / Tradition / Tradition takrenner

Unigavl 115

Unigavlen brukes i høyre og venstre side av takrennen for å lukke takrennen i enden.

Standarddimensjoner i Norge er 125/75 og 150/90. For unigavlen blir målene da henholdsvis D nom=125/150 og D mm=127/155.
Farger
Teknisk data
Stål Aluminium Kobber
Belegg Hard Coat 25 Glossy TAV|Ubehandlet; Hard Coat 25 Glossy TAV; Ubehandlet;
Diameter D100 - 100 mm|D125 - 125 mm|D150 - 150 mm; D125 - 125 mm|D150 - 150 mm; D100 - 100 mm|D125 - 125 mm|D150 - 150 mm;
Dimensjoner D100 - 100 mm|D125 - 125 mm|D150 - 150 mm; D125 - 125 mm|D150 - 150 mm; D100 - 100 mm|D125 - 125 mm|D150 - 150 mm;
Dokumentasjon