Produkter / Takrennesystem / Tradition / Tradition takrenner

Tilpasningsplate Plannja Royal. 327226

Tilpasningsplate Plannja Royal.

Farger
Teknisk data
Stål
Belegg Hard Coat 50;
Tykkelse (mm) 0,60;
Dokumentasjon