Produkter / Takrennesystem / Tradition / Tradition takrenner

Stagbånd 430

Stagbåndet støtter opp takrennen for større belastning på utsatte steder.

Stagbåndet monteres på takrennens forkant og taket som et supplement til rennekrokene. Stagbåndet inngår i systemet Plannja Standard, en perfekt kombinasjon av estetikk, økonomi og funksjon. Passer like bra på kommersielle bygninger som på fritidshuset. B=22 mm, L=290 mm
Farger
Teknisk data
Stål Kobber
Belegg Hard Coat 25 Glossy TAV; Ubehandlet;
Diameter Øvrig; Øvrig;
Dimensjoner Øvrig; Øvrig;
Dokumentasjon