Produkter / Takrennesystem / Tradition / Tradition takrenner

Søm 4,5 x 67 mm 312567

Farger
Teknisk data
Aluminium
Belegg 900 Øvrigt;
Vekt kg/m2 4.56;
Vekt LPM 4.57;
Vekt ST 4.56;