Produkter / Takrennesystem / Tradition / Tradition takrenner

Skjøterør til rensetrakt 228

Påskjøtningsrør mellom løvsil eller rensetrakt og drenering.

Skjøterøret kommer i dimensjonene 75, 90 og 100, hvorav 75 og 90 er vanlige i Norge. Målene blir da henholdsvis D nom=75/90, D mm=82/97 og H mm=365/365.
Farger
Teknisk data
Stål Aluminium Kobber
Belegg Hard Coat 25 Glossy TAV|Ubehandlet; Hard Coat 25 Glossy TAV; Ubehandlet;
Diameter D075 - 75 mm|D090 - 90 mm|D100 - 100 mm|D110 - 100 mm; D075 - 75 mm|D090 - 90 mm|D100 - 100 mm; D075 - 75 mm|D090 - 90 mm|D110 - 100 mm;
Dimensjoner D075 - 75 mm|D090 - 90 mm|D100 - 100 mm|D110 - 100 mm; D075 - 75 mm|D090 - 90 mm|D100 - 100 mm; D075 - 75 mm|D090 - 90 mm|D110 - 100 mm;
Dokumentasjon