Produkter / Takrennesystem / Tradition / Tradition takrenner

Selvborende skrue 4,8 x 35 mm RF 312045

Selvborende skrue 4,8 x 35 mm RF 312045

Farger
Teknisk data
Stål
Belegg Øvrig;