Produkter / Takrennesystem / Tradition / Tradition takrenner

Rensetrakt 456

Rensetrakten monteres mellom nedløpsrør og drenering, for å forhindre løv og skitt i dreneringen.

B=220mm, B1=106mm, D=98-102mm og H=136mm. Produseres i HD-polyten.
Farger
Teknisk data
Plast
Belegg Øvrig;
Diameter Øvrig;
Dimensjoner Øvrig;
Dokumentasjon