Produkter / Takrennesystem / Tradition / Tradition takrenner

Renneskjøt 142

Renneskjøten brukes til å skjøte flere lengder takrenner sammen.

Dimensjonene i Norge er 125/75 og 150/90. Målene blir da henholdsvis D nom=125/150, D mm=128/150 og B mm=55/55.
Farger
Teknisk data
Stål Aluminium
Belegg Hard Coat 25 Glossy TAV|Ubehandlet; Hard Coat 25 Glossy TAV;
Diameter D100 - 100 mm|D125 - 125 mm|D150 - 150 mm; D150 - 150 mm;
Dimensjoner D100 - 100 mm|D125 - 125 mm|D150 - 150 mm; D150 - 150 mm;
Dokumentasjon