Produkter / Takrennesystem / Tradition / Tradition takrenner

Rennekrok kort 108

En mellomlang standard rennekrok med lengde 70 mm.

Kroken er tilgjengelig i dimensjonene 100, 125 og 150 mm, hvorav D=125 og D=150 er standard i Norge.
Farger
Teknisk data
Stål Aluminium Kobber
Belegg Øvrig; Øvrig; Ubehandlet;
Diameter D100 - 100 mm|D125 - 125 mm|D150 - 150 mm; D125 - 125 mm|D150 - 150 mm; D100 - 100 mm|D125 - 125 mm|D150 - 150 mm;
Dimensjoner D100 - 100 mm|D125 - 125 mm|D150 - 150 mm; D125 - 125 mm|D150 - 150 mm; D100 - 100 mm|D125 - 125 mm|D150 - 150 mm;
Dokumentasjon