Produkter / Takrennesystem / Tradition / Tradition takrenner

Rektangulær takrenne 343

Den rektangulære takrennen kommer i dimensjon 125 i lengde 3 meter.

Plannja Square takrennesystem med rektangulære renner anvendes av mange arkitekter som en del av byggets estetiske uttrykk. Plannja Square er som skapt for å danne spennende kontraster eller smelte sammen med byggets arkitektur. D nom=125, D mm=125 og L mm=3000.
Farger
Teknisk data
Stål Kobber
Belegg Hard Coat 25 Glossy TAV|Ubehandlet; Ubehandlet;
Diameter D125 - 125 mm; D125 - 125 mm;
Dimensjoner D125 - 125 mm; D125 - 125 mm;
Dokumentasjon