Produkter / Takrennesystem / Tradition / Tradition takrenner

Rektangulær rennevinkel, innvendig 348

Rektangulær rennevinkel brukes når det forekommer knekk i takrenneforløpet.

D nom=125 og D mm=125.
Farger
Teknisk data
Stål Kobber
Belegg Hard Coat 25 Glossy TAV|Øvrig; Ubehandlet;
Diameter D125 - 125 mm; D125 - 125 mm;
Dimensjoner D125 - 125 mm; D125 - 125 mm;
Dokumentasjon