Produkter / Takrennesystem / Tradition / Tradition takrenner

Rektangulær renneskjøt 350

Bruk en renneskjøt for å binde flere lengder takrenner sammen.

Det kan være en god ide å beholde litt avstand mellom takrennene, så det er plass til mindre forskyvninger etter for eksempel temperaturendringer. B mm=100 og D mm=126
Farger
Teknisk data
Stål Kobber
Belegg Hard Coat 25 Glossy TAV|Ubehandlet; Ubehandlet;
Diameter D125 - 125 mm; D125 - 125 mm;
Dimensjoner D125 - 125 mm; D125 - 125 mm;
Dokumentasjon