Produkter / Takrennesystem / Tradition / Tradition takrenner

Rektangulær rennekrok, lang 345

Den lange rektangulære kroken har en høyde på 286 mm.

Kroken kommer i dimensjonen 125. D nom=125 og D mm=127.
Farger
Teknisk data
Stål Kobber
Belegg Hard Coat 25 Glossy TAV|Øvrig; Ubehandlet;
Diameter D125 - 125 mm; D125 - 125 mm;
Dimensjoner D125 - 125 mm; D125 - 125 mm;
Dokumentasjon