Produkter / Takrennesystem / Tradition / Tradition takrenner

Rektangulær rennekrok, kort 344

Den korte rektangulære rennekroken har en høyde på 126 mm.

Kroken kommer i dimensjon 125. D nom=125 og D mm=127.
Farger
Teknisk data
Stål Kobber
Belegg Hard Coat 25 Glossy TAV|Øvrig; Ubehandlet;
Diameter D125 - 125 mm; D125 - 125 mm;
Dimensjoner D125 - 125 mm; D125 - 125 mm;
Dokumentasjon