Produkter / Takrennesystem / Tradition / Tradition takrenner

Rektangulær rennegavl, venstre 354

Endebunnen brukes til å lukke takrennen i enden.

I det rektangulære systemet finnes det en endebunn for høyre side og en for venstre. D nom=125 og D mm=126
Farger
Teknisk data
Stål Kobber
Belegg Hard Coat 25 Glossy TAV|Ubehandlet; Ubehandlet;
Diameter D125 - 125 mm; D125 - 125 mm;
Dimensjoner D125 - 125 mm; D125 - 125 mm;
Dokumentasjon