Produkter / Takrennesystem / Tradition / Tradition takrenner

Rektangulær nedløpskum 346

Den rektangulære nedløpskummen leder vannet ned i et rundt nedløpsrør.

Nedløpskummen produseres i stål, alusink og kobber, og er tilgjengelig i både dimensjonene 125/75 og 125/90 (D nom). Målene blir da henholdsvis D mm=128/128 og D1 mm= 74/86.
Farger
Teknisk data
Stål Kobber
Belegg Hard Coat 25 Glossy TAV|Ubehandlet; Ubehandlet;
Diameter D075 - 75 mm|D090 - 90 mm|D100 - 100 mm|D110 - 100 mm|D120 - 120 mm; D075 - 75 mm|D090 - 90 mm|D100 - 100 mm|D110 - 100 mm|D120 - 120 mm;
Dimensjoner D075 - 75 mm|D090 - 90 mm|D100 - 100 mm|D110 - 100 mm|D120 - 120 mm; D075 - 75 mm|D090 - 90 mm|D100 - 100 mm|D110 - 100 mm|D120 - 120 mm;
Dokumentasjon