Produkter / Takrennesystem / Tradition / Tradition takrenner

Plannja Formatplate HHF 1200

Formatplater brukes til beslag og andre tynnplatedetaljer.

Plannjas formatplater kommer i nesten samtlige farger og materialer som inngår i produktsortimentet vårt.
Farger
Teknisk data
Stål
Lengde (mm) 2000;
Min. lengde 1000;
Maks lengde 4200;