Produkter / Takrennesystem / Tradition / Tradition takrenner

Plannja Formatplate EMK 1250

Formatplater brukes til beslag og andre tynnplatedetaljer.

Plannjas formatplater kommer i nesten samtlige farger og materialer som inngår i produktsortimentet vårt. Standardlengdene er 2000 mm og/eller 2500 mm.
Farger
Teknisk data
Stål
Lengde (mm) 2000|2500;
Min. lengde 1000;
Maks lengde 4200;