Produkter / Takrennesystem / Tradition / Tradition takrenner

Plannja Anticon Coverall

Underlagstaket sørger for å holde takkonstruksjonen og loftsrommet tørt selv om det skulle trenge inn regn- eller smeltevann under takbelegget.

Det tar også hånd om kondensvann, som kan dannes under platetak når det er store temperaturforskjeller mellom luften ovenfor takbelegget og den som finnes under. Plannja Anticon Coverall har den nyeste teknologien for høytpresterende underlagstekking. Et kombinasjonsprodukt, som kan brukes både som underlagstekking direkte på plant underlag, f.eks. på rupanel, og som underlagstak direkte på takstolene.
Farger
Teknisk data
Øvrig
Belegg Øvrig;
Dokumentasjon