Produkter / Takrennesystem / Tradition / Tradition takrenner

Nedre hatt (Papptak)

Nedre hatt til avløpslufting og luftehatt for ventilasjon for papptak.

Ferdig nedre hatt ved montering av Avløpslufting og Luftehatt for ventilasjon. Standard er vinkelrett. Kan også bestilles etter takfall.
Farger
Teknisk data
Stål
Belegg Ubehandlet;
Tykkelse (mm) 0,90;
Dokumentasjon