Produkter / Takrennesystem / Tradition / Tradition takrenner

Nedre Gradrenne 300x300

Beslag for montering i takvinkel.

Sikrer tettheten ved eventuelle lekkasjer og kondensvann. Skal kompletteres med Plannjas Gradrenner.
Farger
Teknisk data
Stål
Belegg Ubehandlet;
Tykkelse (mm) 0,60;
Dokumentasjon