Produkter / Takrennesystem / Tradition / Tradition takrenner

Nedløpskum 150 mm, 113

Nedløpskummen monteres på takrenden for å lede vannet ned i nedløpsrøret.

125/75 og 150/90 er standarddimensjoner for takrennesystem på det norske markedet. Målene for dimensjon 150/90 blir da D nom=150, D mm=152, D1 mm=83, H mm=230, B mm=157.
Farger
Teknisk data
Stål Aluminium Kobber
Belegg Hard Coat 25 Glossy TAV|Ubehandlet; Hard Coat 25 Glossy TAV; Ubehandlet;
Diameter D075 - 75 mm|D090 - 90 mm|D100 - 100 mm|D110 - 100 mm|D120 - 120 mm; D100 - 100 mm|D075 - 75 mm|D090 - 90 mm; D075 - 75 mm|D090 - 90 mm|D100 - 100 mm|D110 - 100 mm|D120 - 120 mm;
Dimensjoner D075 - 75 mm|D090 - 90 mm|D100 - 100 mm|D110 - 100 mm|D120 - 120 mm; D100 - 100 mm|D075 - 75 mm|D090 - 90 mm; D075 - 75 mm|D090 - 90 mm|D100 - 100 mm|D110 - 100 mm|D120 - 120 mm;
Dokumentasjon