Produkter / Takrennesystem / Tradition / Tradition takrenner

Nedløpskum 100 mm, 111

Nedløpskummen monteres på takrennen for å lede vannet ned i nedløpsrøret.

Farger
Teknisk data
Stål Kobber
Belegg Hard Coat 25 Glossy TAV|Ubehandlet; Ubehandlet;
Diameter D075 - 75 mm|D090 - 90 mm; D075 - 75 mm|D090 - 90 mm;
Dimensjoner D075 - 75 mm|D090 - 90 mm; D075 - 75 mm|D090 - 90 mm;
Dokumentasjon