Produkter / Takrennesystem / Tradition / Tradition takrenner

Mellomstykke 219

Mellomstykke brukes for forlengelse av nedløpsrør.

Farger
Teknisk data
Stål
Belegg Hard Coat 25 Glossy TAV|Ubehandlet;
Diameter D075 - 75 mm|D090 - 90 mm|D100 - 100 mm|D110 - 100 mm|D120 - 120 mm;
Dimensjoner D075 - 75 mm|D090 - 90 mm|D100 - 100 mm|D110 - 100 mm|D120 - 120 mm;
Dokumentasjon