Produkter / Takrennesystem / Tradition / Tradition takrenner

Luftehatt for ventilasjon 160>125 (Papptak)

Luftehatt for ventilasjon tilpasset papptak.

Produktet brukes ved lufting av avløpsledninger i boliger. Produsert i rørdimensjon 160mm, endring i dimensjon 160> 125mm lagt ved.
Farger
Teknisk data
Stål
Belegg GreenCoat Pro BT Matt;
Tykkelse (mm) 0,60;
Dokumentasjon