Produkter / Takrennesystem / Tradition / Tradition takrenner

Kombikrok, kort 162

Rennekrok med overligger fungerer som ytterligere forsterkning av kroken. Takrennen låses fast i rennekroken.

Standarddimensjoner i Norge er 125/75 og 150/90, målene blir da henholdsvis D nom=125/150, D mm=127/154, L mm=70/70.
Farger
Teknisk data
Stål Aluminium Kobber
Belegg Øvrig; Øvrig; Ubehandlet;
Diameter D125 - 125 mm|D150 - 150 mm; D125 - 125 mm|D150 - 150 mm; D125 - 125 mm|D150 - 150 mm;
Dimensjoner D125 - 125 mm|D150 - 150 mm; D125 - 125 mm|D150 - 150 mm; D125 - 125 mm|D150 - 150 mm;
Dokumentasjon