Produkter / Takrennesystem / Tradition / Tradition takrenner

Kile til klammer 201

Kile til klammer.

Farger
Teknisk data
Stål Aluminium Kobber
Belegg Hard Coat 25 Glossy TAV|Ubehandlet; Hard Coat 25 Glossy TAV; Ubehandlet;
Diameter Øvrig; Øvrig; Øvrig;
Dimensjoner Øvrig; Øvrig; Øvrig;
Dokumentasjon