Produkter / Takrennesystem / Tradition / Tradition takrenner

Hjørnebeslag 326211

Hjørnebeslag 326211.

Farger
Teknisk data
Stål
Belegg Hard Coat 25|Ubehandlet;
Tykkelse (mm) 0,60|0,50;
Antall per pall 300;
Dokumentasjon