Produkter / Takrennesystem / Tradition / Tradition takrenner

Hjørnebeslag, 326201

Utgående hjørne. 326201.

Farger
Teknisk data
Stål
Belegg Hard Coat 25|Ubehandlet|Hard Coat 50;
Tykkelse (mm) 0,60;
Antall per pall 300|1;
Dokumentasjon