Produkter / Takrennesystem / Tradition / Tradition takrenner

Gradrennebøtte (Betong 2-kup)

Gradrennebøtte til avslutning av gradrenner ved takutstikk.

Plannja Gradrennebøtte for enklere og sikrere montering. Anvendes sammen med Gradrenne 200 for å lede vann ut på takpanner.
Farger
Teknisk data
Stål
Belegg Ubehandlet|GreenCoat Pro BT Glossy|GreenCoat Pro BT Matt;
Tykkelse (mm) 0,60;
Dokumentasjon