Produkter / Takrennesystem / Tradition / Tradition takrenner

Gradrenne 300x300 Papptak

Beslag for montering i takvinkel.

Gradrenne for papptak.
Farger
Teknisk data
Stål
Belegg GreenCoat Pro BT Matt;
Tykkelse (mm) 0,60;
Dokumentasjon